Resurser

Försöker laddar data...

Denna sida kommer för tillfället inte fungera i den inbyggda web-läsaren på iPhone / iPad, inte heller på Samsung. En väg runt det är att använda Google Chrome för Android eller för iOS. Att fixa detta kommer ta lite tid..


2021-06-20

Introduktioner till zazen

Vi har inga fler introduktioner nu under sommaren. Nästa tillfälle blir i augusti, datum kommer bestämmas senare.


2021-07-08

Nybörjarretreat på Zengården

Det kommer vara ett nybörjarretreat på Zengården med Kanja-roshi 8-11 juli. Retreaten riktar sig både till nybörjare och lite mer vana personer. Den kommer innehålla både en grundlig introduktion till zazen och ett par dagars smakprov på vad sesshin (zenretreat) innebär i den här traditionen. Sesshindagarna kommer vara i tystnad. För information och anmälan kontakta Zengården på zendoleader@zentraining.org.


2021-07-15

Beginners´ retreat in English

There will be a beginners´ retreat in English at Zengården 15-18 July, led by Sante-roshi. The retreat is aimed at both beginners and also at people who have already practiced for a while. It will include both a thorough introduction to zazen and a couple of days in silence when we follow a slightly lighter sesshin (zen retreat) schedule. For information and application, contact Zengården: zendoleader@zentraining.org

Göteborg Zen Center   |   E-mail: info@goteborgzencenter.se   |   Telefonnr: 079-348 12 52   |   Plusgiro: 158 08 56-1