Välkommen! Göteborg Zen Center är ett zenbuddhistiskt stadstempel i centrala Göteborg. Hit kan de som vill komma och praktisera zazen (zenmeditation) tillsammans med andra. Fyra gånger i veckan håller vi formell meditation och en dag i månaden har vi zazenkai (heldagsmeditation). Vi håller också introduktionskurser och andra aktiviteter både för våra medlemmar och för allmänheten.

Vi tar även emot studiebesök och svarar på frågor från skolor och allmänheten. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka oss.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, närvaro, eller helt enkelt meditation. Stillasittande zazen tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Genom meditationen tränar vi oss också i att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom meditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Det är därför hjälpsamt att fortsätta meditationen i det dagliga livet, även när man rest sig från meditationsdynan. Detta är dock väldigt svårt utan att ha ett center att gå till. Möjligheten att träna med andra ger styrka i utövandet.

Vår tradition

Göteborg Zen Center är en del av Zenbuddhistiska samfundet som har lokala center bland annat i Stockholm, Lund, Helsinki, Tampere, Glasgow och Köln. Som medlem i Göteborg Zen Center har man också möjlighet att besöka Zengården, en retreatgård utanför Arboga där det pågår heltidsträning i klostermiljö.

Vår lärare heter Dharman Ödman-sensei. Han har tränat zen med Kanja Odland-roshi och Sante Poromaa-roshi sedan 1999. Han har bott många år på Zengården och varit aktiv på både Stockholm Zen Center och Helsinki Zen Center. 2019 blev han utnämnd till lärare och undervisar nu på Göteborg Zen Center. Dharman-senseis lärare, Kanja Odland-roshi och Sante Poromaa-roshi, har tränat zen sedan tidigt 80-tal och var elever till Philip Kapleau-roshi (författaren till boken Zens Tre Pelare) och Bodhin Kjolhede-roshi, abbot vid Rochester Zen Center.


2024-01-06

Halvdagssittning

Lördagen den 27:e juli är det halvdagssittning på Göteborg zen center. Endast för medlemmar och provmedlemmar. För anmälan mejla info@goteborgzencenter.se


2024-06-20

Introduktion till zazen

Om du är nyfiken på zen, zazen och vår verksamhet så är detta en möjlighet att prova på att praktisera i denna tradition. Introduktionen ges en söndag, kl 13.00-16.30. Introduktionen kostar 500 kr och inkluderar en månads provmedlemskap. Det närmast kommande introduktionstillfällena är 18 augusti och 15 september. Föranmälan och bekräftelse krävs för att boka plats. Boka i tid då introduktionerna ibland blir fulltecknade. För anmälan och information, maila info@goteborgzencenter.se .


2024-06-20

Sommarschema

Nu har vi sommarschema med zazen måndagar och torsdagar kl. 18.00-19.45. Ordinarie schema börjar igen 6:e augusti. Endast för medlemmar och provmedlemmar.

Göteborg Zen Center   |   E-mail: info@goteborgzencenter.se   |   Telefonnr: 079-348 12 52   |   Plusgiro: 158 08 56-1