Välkommen! Göteborg Zen Center är ett zenbuddhistiskt stadstempel i centrala Göteborg. Hit kan de som vill komma och praktisera zenbuddhistisk meditation (zazen) tillsammans med andra. Fyra gånger i veckan håller vi formell meditation och en dag i månaden bedriver vi heldagsmeditation. Vi håller också introduktionskurser och andra aktiviteter både för våra medlemmar och för allmänheten.

Vi tar emot studiebesök, svarar på frågor från skolor, anordnar föreläsningar och håller i studiecirklar. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka oss.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Genom meditationen tränar vi oss också i att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom meditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Det är därför viktigt att inte lämna sin meditation när man rest sig från meditationsdynan, utan att bära med sig meditationen i det dagliga livet. Detta är dock väldigt svårt utan att ha ett center att gå till. Möjligheten att träna med andra ger styrka i utövandet.

Vår tradition

Göteborg Zen Center är en del av Zenbuddhistiska samfundet som har lokala centra bland annat i Stockholm, Lund, Helsinki, Glasgow och Köln. Som medlem i Göteborg Zen Center har man också möjlighet att besöka Zengården, en retreatgård utanför Arboga där det pågår heltidsträning i klostermiljö.

Våra lärare heter Kanja Odland-roshi och Sante Poromaa-roshi. Båda har tränat zen sedan tidigt 80-tal och var elever till Philip Kapleau-roshi (författare till boken Zens Tre Pelare) och Bodhin Kjolhede-roshi, abbot vid Rochester Zen Center. I Göteborg får vi besök av lärarna med jämna mellanrum.

2014-09-19 Buddhistisk filosofi - helgkurs

Fredag 19 september till söndag 21 september så finns möjlighet att fördjupa sig i den buddhistiska filosofin med Sante Poromaa-roshi. "Tomhet & Sanning" pågår fredag kl. 18-21, lördag 10-16 och söndag 10-13. Avgift 750 kr. Anmälan via info@goteborgzencenter.se

2014-10-04 Ute-zazenkai

Äntligen var det så dags för en ny möjlighet till mycket zazen utomhus i naturen. Vi gör mycket zazen under vandring, men sitter också längre pass. . Plats och mer info senare. Anmälan via info@goteborgzencenter.s

2014-10-05 Introduktion

Välkomna på introduktion till zen, zazen och vår verksamhet. Introduktionen kostar 300 kr och inkluderar en månads provmedlemskap. Söndag 5 oktober kl. 13.00-16.30. Betala in på vårt plusgiro, skriv namn och intro. Maila för bokning till info@goteborgzencenter.se

Göteborg Zen Center   |   E-mail: info@goteborgzencenter.se   |   Telefonnr: 0735 27 02 92   |   Plusgiro: 158 08 56-1