Välkommen! Göteborg Zen Center är ett zenbuddhistiskt stadstempel i centrala Göteborg. Hit kan de som vill komma och praktisera zenbuddhistisk meditation (zazen) tillsammans med andra. Fyra gånger i veckan håller vi formell meditation och en dag i månaden bedriver vi heldagsmeditation. Vi håller också introduktionskurser och andra aktiviteter både för våra medlemmar och för allmänheten.

Vi tar emot studiebesök, svarar på frågor från skolor, anordnar föreläsningar och håller i studiecirklar. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka oss.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Genom meditationen tränar vi oss också i att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom meditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Det är därför viktigt att inte lämna sin meditation när man rest sig från meditationsdynan, utan att bära med sig meditationen i det dagliga livet. Detta är dock väldigt svårt utan att ha ett center att gå till. Möjligheten att träna med andra ger styrka i utövandet.

Vår tradition

Göteborg Zen Center är en del av Zenbuddhistiska samfundet som har lokala centra bland annat i Stockholm, Lund, Helsinki, Glasgow och Köln. Som medlem i Göteborg Zen Center har man också möjlighet att besöka Zengården, en retreatgård utanför Arboga där det pågår heltidsträning i klostermiljö.

Våra lärare heter Kanja Odland-roshi och Sante Poromaa-roshi. Båda har tränat zen sedan tidigt 80-tal och var elever till Philip Kapleau-roshi (författare till boken Zens Tre Pelare) och Bodhin Kjolhede-roshi, abbot vid Rochester Zen Center. I Göteborg får vi besök av lärarna med jämna mellanrum.

2014-03-05 Rakusu-verkstad

Onsdagar i mars och april håller Tomas rakusu-verkstad för er som ska sy rakusu. Hör av er till Tomas för mer info.

2014-03-19 Böcker bakom galler

Göteborg Zen Centers projekt för att bistå med böcker kring buddhism och mediation för fångar på våra fängelser runt om i landet som är intresserade av att komma igång med en praktik är i full gång. Flera fängelsebibliotek har velat få böcker och information börjar sprida sig på anstalterna runt om i Sverige. Eftersom detta är ett dana-projekt, dvs bygger på gåvor, så tar vi tacksamt emot dana till "Böcker bakom galler" för att kunna fortsätta skänka böcker och sprida information så att vi kan vattna de dharmafrön som gror. Vill ni skänka pengar till detta så sätt in pengar på vårt plusgiro - 158 08 56-1 och märk det "Böcker bakom galler"

2014-04-26 Zazenkai

Våren är en fin tid för intensiv praktik. Lördag 26 april håller vi en zazenkai igen kl 9.30-17.00. Mycket zazen, recitation, dharmatal och möjlighet till daisan utlovas. Välkomna att anmäla er via info@goteborgzencenter.se

2014-05-03 Introduktion

Välkomna på introduktion till zen, zazen och vår verksamhet. Introduktionen kostar 300 kr och inkluderar en månads provmedlemskap. Söndag 3 maj kl. 13.00-16.30. Betala in på vårt plusgiro, skriv namn och intro. Maila för bokning till info@goteborgzencenter.se

2014-05-09 Helgretreat Zengården

Karl Kaliski, sanghaledare för Cloud Water Zen Group Glasgow kommer att leda helgretreatet och det blir daisan. Scheman kommer att likna sommarretreatsscheman. Den pågår från middag på fredagen till lunch på söndagen. Anmäl dig senast den 5e maj via zendoleader@zentraining.org

2014-06-01 Introduktion

Välkomna på introduktion till zen, zazen och vår verksamhet. Introduktionen kostar 300 kr och inkluderar en månads provmedlemskap. Söndag 1 juni kl. 13.00-16.30. Betala in på vårt plusgiro, skriv namn och intro. Maila för bokning till info@goteborgzencenter.se

2014-06-06 Sommarretreat på Zengården

Årets sommarretreat kommer att hållas av Sante-roshi. Schemat är mindre intensiv och retreaten är mer flexibel än en sesshin. Som deltagare kan man komma och lämna när man vill. Det finns inget sista anmälningsdatum, men det är bra att anmäla sig tidigt eftersom antalet platser kan ta slut. Anmälan via zendoleader@zentraining.org

2014-06-07 Natur-zazenkai

Äntligen var det så dags för en ny möjlighet till mycket zazen utomhus i naturen. Vi gör mycket zazen under vandring, men sitter också längre pass. Det blir någon form av dharmatal under dagen. Plats och mer info senare. Anmälan via info@goteborgzencenter.se

2014-07-16 Nybörjar-retreat i Zen

Denna retreat på Zengården hålls av Sante-roshi. Det är en retreat som passar för dem som har lite eller ingen erfarenhet av meditation. De som är relativt nya i Zen brukar tycka det är en givande kurs. Det finns ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan via zendoleader@zentraining.org

Göteborg Zen Center   |   E-mail: info@goteborgzencenter.se   |   Telefonnr: 0735 27 02 92   |   Plusgiro: 158 08 56-1