Välkommen! Göteborg Zen Center är ett zenbuddhistiskt stadstempel i centrala Göteborg. Hit kan de som vill komma och praktisera zenbuddhistisk meditation (zazen) tillsammans med andra. Fyra gånger i veckan håller vi formell meditation och en dag i månaden bedriver vi heldagsmeditation. Vi håller också introduktionskurser och andra aktiviteter både för våra medlemmar och för allmänheten.

Vi tar emot studiebesök, svarar på frågor från skolor, anordnar föreläsningar och håller i studiecirklar. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka oss.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Genom meditationen tränar vi oss också i att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom meditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Det är därför viktigt att inte lämna sin meditation när man rest sig från meditationsdynan, utan att bära med sig meditationen i det dagliga livet. Detta är dock väldigt svårt utan att ha ett center att gå till. Möjligheten att träna med andra ger styrka i utövandet.

Vår tradition

Göteborg Zen Center är en del av Zenbuddhistiska samfundet som har lokala centra bland annat i Stockholm, Lund, Helsinki, Glasgow och Köln. Som medlem i Göteborg Zen Center har man också möjlighet att besöka Zengården, en retreatgård utanför Arboga där det pågår heltidsträning i klostermiljö.

Våra lärare heter Kanja Odland-roshi och Sante Poromaa-roshi. Båda har tränat zen sedan tidigt 80-tal och var elever till Philip Kapleau-roshi (författare till boken Zens Tre Pelare) och Bodhin Kjolhede-roshi, abbot vid Rochester Zen Center. I Göteborg får vi besök av lärarna med jämna mellanrum.


2014-03-19

Böcker bakom galler

Göteborg Zen Centers projekt för att bistå med böcker kring buddhism och mediation för fångar på våra fängelser runt om i landet som är intresserade av att komma igång med en praktik är i full gång. Flera fängelsebibliotek har velat få böcker och information börjar sprida sig på anstalterna runt om i Sverige. Eftersom detta är ett dana-projekt, dvs bygger på gåvor, så tar vi tacksamt emot dana till "Böcker bakom galler" för att kunna fortsätta skänka böcker och sprida information så att vi kan vattna de dharmafrön som gror. Vill ni skänka pengar till detta så sätt in pengar på vårt plusgiro - 158 08 56-1 och märk det "Böcker bakom galler"


2015-03-28

Zazenkai

Zazenkai på Göteborg Zen Center igen. Zazen, recitation och någon form av dharmatal utlovas. Anmälan via info@goteborgzencenter.se


2015-04-12

Introduktion

Om du är nyfiken på zen, zazen och vår verksamhet så är detta en möjlighet att prova på att praktisera i denna tradition. Introduktionen kostar 300 kr och inkluderar en månads provmedlemskap. Tid: 13.00-16.30. Anmälan för att boka plats - maila info@goteborgzencenter.se


2015-05-08

Helgretreat med Sangen på ZG

Sangen Salo kommer att leda helgretreatet. Det är ett perfekt sätt att förbereda sig innan man kommer till sin första sesshin, eller för att gå djupare i sitt utövande om man inte har tid att delta på sesshin. Den pågår från middag på fredagen till lunch på söndagen. Anmäl dig senast den 30e april till Zengården. Hör gärna av er till info@goteborgzencenter.se om det är intressant med samåkning.

Göteborg Zen Center   |   E-mail: info@goteborgzencenter.se   |   Telefonnr: 0735 27 02 92   |   Plusgiro: 158 08 56-1